Menu

Wat verandert voor uw bedrijf met de Wet arbeidsmarkt in balans?

maandag 10 december 2018

Wat verandert voor uw bedrijf met de Wet arbeidsmarkt in balans?

Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. Er moet een betere balans zijn tussen zekerheid en kansen. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft om die reden dan ook een nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans samengesteld. Het Kabinet Rutte streeft ernaar de maatregelen uit de Wet arbeidsmarkt in balans in te voeren per 1 januari 2020.

Uitgangspunten van de Wet arbeidsmarkt in balans

Hoe de wet er precies uit komt te zien, is nog niet bekend, maar hieronder geven wij een paar belangrijke uitgangspunten. Het staat nog niet vast dat al deze wijzigingen ook daadwerkelijk worden doorgevoerd. Zo is er veel kritiek op de lange proeftijd van vijf maanden, die voor onzekerheid bij de werknemer zorgt.

  • Een werknemer heeft vanaf indiensttreding recht op een transitievergoeding.
  • In een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd mag de werkgever straks een proeftijd opnemen van maximaal vijf maanden.
  • De maximale termijn waarover tijdelijke contracten verstrekt mogen worden wordt weer verlengd naar 3 jaar. Dit was ook al zo vóór de invoering van de Wet Werk en Zekerheid.
  • Een opeenstapeling van omstandigheden vormt een redelijke grond voor ontslag. Er moet dan sprake zijn van een combinatie van omstandigheden uit twee of meer ontslaggronden.
  • Payrollwerknemers krijgen dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers die direct in dienst zijn bij de werkgever. Het pensioen valt hier buiten.
  • Werkgevers moeten een hogere WW-premie betalen voor werknemers met een flexibel contract, dan voor werknemers met een vast contract.
  • De ww-premiedifferentiatie vervalt, hieronder wordt uitgelegd wat dit betekent. De ww-premie wordt voor werkgevers voordeliger als ze een werknemer een vaste baan aanbieden in plaats van een tijdelijk contract. Nu is de hoogte van de ww-premie nog afhankelijk van de sector waarin een bedrijf actief is.

©2019 verzuimroute.com