Menu

Wat is de verzuim-ontzorg-verzekering?

maandag 24 december 2018

Wat is de verzuim-ontzorg-verzekering?

In 2020 wordt een verzuim-ontzorg-verzekering geïntroduceerd. Deze verzekering dekt het financiële risico van loondoorbetaling en neemt andere verplichtingen en taken uit handen. Werkgevers blijven verplicht twee jaar lang loon door te betalen aan werknemers die ziek worden. 

Offerte verzuimverzekering aanvragen

Verzuimverzekering en arbodienst op dit moment

De meeste kleine werkgevers hebben zich al verzekerd tegen de financiële risico’s van de loondoorbetalingsverplichting. De kosten van een zieke werknemer, zeker voor een kleine werkgever, kunnen immers hoog zijn. De verzekeringsgraad bij bedrijven met minder dan zeven werknemers is 75% en bij bedrijven tussen zeven en vijftien werknemers 85%. Naast de dekking van het financiële risico van loondoorbetaling, kan een verzuimverzekering ook andere diensten omvatten. Bijvoorbeeld voor verzuimpreventie en re-integratie.

Wat verandert met de verzuim-ontzorg-verzekering?

Verzekeraars gaan samen met werkgeverorganisaties de verzuim-ontzorg-verzekering ontwikkelen. Per 1 januari 2020 is de verzekering aan te vragen. Dit is afgesproken door minister Koolmees van Sociale Zaken met het Verbond van Verzekeraars en werkgeversorganisaties MKB Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland. 

Intentie is naast een goede dekking van het financiële risico, het helpen van de kleine werkgever bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte. De verzekering inclusief een transparant dienstverleningspakket voor die twee jaar zodat de werkgever voldoet aan de regels uit de Wet verbetering poortwachter. De werkgever loopt als hij deze verzekering afsluit geen risico op een loonsanctie van het UWV.

Ontzorgen door de adviseurs van verzuimroute.nl

U hoeft niet tot 2020 te wachten. Want wij ontzorgen uw bedrijf nu al bij uw verantwoordelijkheid voor ziek personeel. Dit doen wij samen met de verzuimverzekeraar en de casemanager van de arbodienst werkgevers.  Door bij verzuimroute.nl een verzuimverzekering met daaraan gekoppeld een goede arbodienst af te sluiten, wordt u ook al volledig ontzorgd.

Offerte verzuimverzekering

©2019 verzuimroute.com