Menu

Compensatie transitievergoeding langdurig zieke werknemers

dinsdag 5 maart 2019

Compensatie transitievergoeding langdurig zieke werknemers

De Regeling compensatie transitievergoeding is gepubliceerd. De regeling is een nadere uitwerking van de wet waarin de compensatieregeling is opgenomen. Wat moet u als werkgever weten over de compensatie transitievergoeding? Wij zetten het op een rij.

De transitievergoeding in het kort

Ontslaat u een werknemer of wordt de arbeidsovereenkomst niet verlengd? En is hij werknemer twee jaar of langer in dienst geweest en had hij een vaste of tijdelijke arbeidsovereenkomst? Dan moet u een transitievergoeding betalen. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het aantal jaren dat hij in dienst is geweest. De vergoeding is vanaf 1 januari 2019 maximaal € 81.000. Behalve als een werknemer meer dan € 81.000 per jaar verdient, dan is de maximale vergoeding gelijk aan het jaarsalaris.

Ontslag bij ziekte en de transitievergoeding

Een werknemer die langdurig ziek is, heeft in de eerste twee jaar recht op ontslagbescherming. Is het in de eerste twee jaar van ziekte niet gelukt een werknemer te re-integreren in het bedrijf? En blijft de werknemer langer dan 104 weken ziek? Dan mag deze werknemer mogelijk worden ontslagen. Wel gelden dan de normale regels van de transitievergoeding.

Compensatie voor werkgevers

Werkgevers die zieke werknemers een transitievergoeding hebben betaald, worden onder enkele voorwaarden voor de betaalde vergoeding gecompenseerd. Dat geldt ook voor vergoedingen die in het verleden zijn betaald (vanaf 1 juli 2015). Werknemers die langdurig ziek zijn houden recht op een transitievergoeding bij ontslag, maar de werkgever wordt gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Hier staat een verhoging van de uniforme Awf-premie tegenover.

Wat zijn de regels voor het aanvragen van de compensatie?

U kunt de compensatie vanaf 1 april 2020 aanvragen. Voor nieuwe transitievergoedingen (betaald op of na 1 april 2020) kan  de compensatie ten hoogste zes maanden na betaling van de vergoeding aangevraagd worden. Voor oude gevallen (tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020) moet u de aanvraag uiterlijk 30 september 2020 indienen.

Het UWV vraagt u documenten met de aanvraag mee te sturen waarmee u aantoont dat u het dienstverband heeft beëindigd. En documenten die aantonen waarom u dit deed. Bijvoorbeeld de ontslagvergunning of de beëindigingsovereenkomst. Ook vraagt het UWV om documenten die aantonen dat u de transitievergoeding heeft betaald.

Wanneer krijgt u een reactie van het UWV?

UWV moet binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag beslissen. Als dat niet lukt, moet het UWV dit ook binnen acht weken melden en een nieuwe termijn opgeven. Voor aanvragen van oude gevallen is het niet haalbaar om binnen de termijn van acht weken te beslissen. Want de verwachting is dat de eerste zes maanden een groot aantal aanvragen wordt ingediend. Daarom is bepaald dat UWV voor deze oude gevallen binnen zes maanden na ontvangst op de aanvraag moet beslissen.

Advies over ontslag zieke werknemers?

Voor advies over de regels en uw verantwoordelijkheden bij langdurig zieke werknemers, neemt u contact op met de adviseurs van verzuimroute.nl. Wij zorgen er samen met u voor dat u de kosten voor verzuim onder controle krijgt. Vul daarom het contactformulier in.

 

©2019 verzuimroute.com