Menu

Ontzorgen bij zieke werknemers dankzij de VOV

vrijdag 30 augustus 2019

Ontzorgen bij zieke werknemers dankzij de VOV

De verzuim-ontzorg-verzekering, afgekort VOV, wordt in het leven geroepen om het MKB te ontzorgen door financiële risico’s op te vangen en duidelijkheid te bieden in het re-integratieproces van een langdurig zieke werknemer. Als werkgever blijft u verantwoordelijk voor het re-integratietraject, waar u samen met uw werknemer aan werkt. De verzekeraar ondersteunt u hiermee. De casemanager van de arbodienst voert de regie, zodat u geen stappen over het hoofd kan zien.

Offerte verzuim-ontzorg-verzekering

Wat moet u doen bij een zieke werknemer?

Een zieke werknemer heeft een behoorlijke impact op uw organisatie. Als werkgever bent u verplicht het loon twee jaar lang door te betalen. Wettelijk gezien bedraagt de loondoorbetaling 70%, maar in de cao of arbeidsvoorwaardenreglement kan een hoger percentage zijn afgesproken.  Daarnaast gaat u samen met de zieke werknemer gedurende twee jaar werken aan de re-integratie. Hierbij moet u de verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter naleven.

Uiteindelijk kost een zieke werknemer gemiddeld 1,5 tot 2,5 maal het normale brutoloon per jaar. Financieel en organisatorisch komt er dus heel wat op uw bord. Met de VOV moet dit voor werkgevers beter beheersbaar worden.

Hoe is ziekteverzuim nu geregeld?

De meeste werkgevers verzekeren zich al tegen de financiële risico’s van de verplichte loondoorbetaling. Bij bedrijven met minder dan zeven werknemers heeft 75% een verzuimverzekering en bij bedrijven tussen zeven en vijftien werknemers zelfs 85%. Het is wettelijk verplicht voor werkgevers om zich te laten ondersteunen door een arbodienst.

Gecertificeerde professionals

Met de verzuim-ontzorg-verzekering heeft u de zekerheid dat er wordt gewerkt met gecertificeerde professionals. Hierdoor wordt het uiterste uit de re-integratie gehaald. Zowel u als uw werknemer kunnen met alle vragen terecht bij deze professionals, met als doel dat ook uw werknemer zich bewust is van de gevolgen voor zijn financiële toekomst.

Financiële zekerheid en de VOV

De VOV biedt u als werkgever financiële zekerheid. De re-integratieactiviteiten, zoals interventies, worden vergoed door de verzekeraar als deze een bijdrage leveren aan de re-integratie. En als u onverhoopt een loonsanctie opgelegd krijgt van het UWV, terwijl u alle adviezen van de arbodienst heeft opgevolgd, komt deze niet voor uw eigen rekening. De loonsanctie wordt dan vergoed door de verzekeraar.

Tegemoetkoming voor verzuimkosten werkgever

Zoals het er nu naar uit ziet, komt in 2021 de overheid met een compensatie voor werkgevers. Deze compensatie komt neer op ongeveer € 1.200 per jaar. Dit bedrag kunt u besteden aan een verzekering die past bij uw wensen.

Is de verzuim-ontzorg-verzekering de beste oplossing voor uw bedrijf?

Met ingang van 1 januari 2020 kunt u zich laten ontzorgen door een verzuim-ontzorgverzekering. Dit is een nieuw product, dat bestaat uit al bestaande diensten. Dit hoeft niet altijd de beste oplossing te zijn. Omdat er meer zekerheid wordt geboden, zijn ook de kosten hoger bij een VOV. De adviseurs van verzuimroute.nl adviseren u over de VOV of een verzuimverzekering met daaraan gekoppeld een goede arbodienst. Wilt u weten welke verzekering het beste bij uw organisatie past? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.

Formulier advies verzuim-ontzorg-verzekerig (VOV)

©2020 verzuimroute.com