Menu

Werkgevers maken weinig gebruik van no-risk-status

vrijdag 31 juli 2020

Werkgevers maken te weinig gebruik van no-risk-status medewerkers

Uit cijfers van het UWV blijkt dat niet eens de helft van de werkgevers gebruik maakt van de no risk polis. Vaak weten werkgevers ook niet dat zij hier gebruik van kunnen maken. Daarom beantwoorden wij de vragen?

  • Hoe komt u er achter of uw medewerker een no-risk-status heeft?
  • Wat doet u met deze informatie?
  • En wat zijn de voordelen?

Wat is de no risk polis?

Om het voor werkgevers aantrekkelijk te maken om een medewerker met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, is de no-risk-polis in het leven geroepen. Als uw medewerker een no-risk-status heeft, betaalt u tijdens ziekte minder of geen loon door. De medewerker heeft namelijk recht op een uitkering via het UWV. Wanneer deze medewerker ziek blijft en recht heeft op een WIA-uitkering, dan wordt deze niet aan u doorberekend.

Welke medewerkers hebben een no-risk-status?

De lijst met werknemers die recht hebben op een no-risk-polis is behoorlijk lang. De categorieën die voor de meeste werkgevers het meest van belang zijn:

  • Medewerkers die na twee jaar ziekte recht hebben op een WIA-uitkering
  • Medewerkers met een nieuw dienstverband, die na twee jaar ziekte een afwijzing voor een WIA-uitkering hebben ontvangen (35 minners)

Ook Wajongers en oudere medewerkers die vanuit de WW bij u in dienst treden, kunnen in aanmerking komen voor een no-risk-status. Op de website van het UWV vindt u de precieze voorwaarden.

Hoe lang is de no-risk-polis geldig?

De no-risk-status is in beginsel vijf jaar geldig. Medewerkers met een verhoogd gezondheidsrisico kunnen een verlenging van nog eens vijf jaar aanvragen. Daarnaast zijn er groepen die recht hebben op een onbeperkte no-risk-polis, zolang zij werken. Dit betreft medewerkers op een beschutte werkplek met een ziekte of handicap.

Wat zijn de voordelen?

Tijdens ziekte ontvangt u een financiële compensatie in de vorm van een Ziektewetuitkering. Deze wordt betaald door het UWV en niet aan u toegerekend. Deze zieke medewerkers hebben dan ook geen invloed op de premies voor uw collectieve inkomensverzekeringen. Daarnaast betaalt u voor de medewerkers met een no-risk-status vaak geen premie voor uw collectieve inkomensverzekeringen.

Door medewerkers met een arbeidsbeperking een kans te geven, toont u maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daar komt bij dat medewerkers met een arbeidsbeperking vaak sterk gemotiveerd zijn om aan het werk te gaan.

Hoe komt u erachter of een medewerker een no-risk-status heeft?

Helaas kunt u niet bij het UWV opvragen of uw medewerker wellicht een no-risk-status heeft. Uw medewerker moet u daarom op uw verzoek laten weten of de no-risk-polis van toepassing is. Zij zijn wettelijk verplicht deze vraag te beantwoorden. Dit geldt alleen niet in de eerste twee maanden van het dienstverband. Informeer dan ook twee maanden na indiensttreding bij uw medewerkers of men een no-risk-status heeft. Weet uw medewerker het niet? Dan kunnen zij dit zelf navragen bij het UWV.

Ook kunt u een eventuele no-risk-status via de arbodienst uitvragen. U doet er verstandig aan met hen af te spreken dat bij iedere ziekmelding wordt geïnformeerd of er sprake is van een no-risk-status. Een derde opties is om het doelgroepenregister bij het UWV te raadplegen. De medewerkers die hierin opgenomen zijn, komen vaak in aanmerking voor een no-risk-polis.

Wat doet u met de informatie?

In het personeelsdossier kunt u vastleggen of uw medewerkers een no-risk-status hebben. Wanneer uw medewerker met een no-risk-status ziek wordt, geef dit dan binnen zes weken door aan het UWV. De uitkering ontvangt u (of uw medewerker direct) van het UWV, maar u blijft gedurende twee jaar verantwoordelijk voor het re-integratieproces. U blijft dus ook de stappen van de Wet verbetering poortwachter volgen.

Vaak is in de polisvoorwaarden van de verzuimverzekering openomen dat u geen premie betaalt voor een medewerker met een no-risk-status. Wanneer u medewerkers met een no-risk-status heeft, geef dit dan ook door aan uw adviseur.

Onafhankelijk advies over de no-risk-polis

Heeft u vragen over de no-risk-polis en uw inkomensverzekeringen? Neem dan contact op met onze adviseurs. Wij helpen u graag.

Contactformulier advies ziekteverzuim 

©2020 verzuimroute.com