Menu

Coronavaccinatie: mag de werkgever zich hiermee bemoeien?

maandag 1 februari 2021

Coronavaccinatie: mag de werkgever zich hiermee bemoeien?

De komende maanden wordt volop gevaccineerd tegen corona. Als werkgever vraagt u zich misschien af of uw personeel zich laat inenten. En hoe u hier het gesprek over aan kan gaan. Mag u de vaccinatie aanraden of misschien zelfs verplichten? Wij vertellen het u.

Iedereen mag zelf beslissen

Iedereen in Nederland heeft het recht op lichamelijke integriteit. Dit betekent dat iemand niet aan andermans lichaam mag komen zonder toestemming of goede reden. Oftewel, iedereen mag zelf een keuze maken met betrekking tot (medische) ingrepen. Het zelfbeschikkingsrecht geeft medewerkers de vrijheid om zelf te kiezen voor een behandelmethode. Vanwege integriteit en privacy kunt u zich als werkgever hier niet in mengen. Vaccineren is een vrije keuze voor iedereen in Nederland.

Verplichten mag niet, mag aanraden wel?

Als werkgever zorgt u voor een gezonde en veilige werkomgeving. Het coronavirus is dan ook een onderwerp waar veel aandacht voor is. U heeft maatregelen moeten nemen om besmettingen te voorkomen en wellicht adviezen gegeven. Maar pas op met het aanraden van het coronavaccin. De gezagsverhouding tussen u en uw medewerkers, kan ervoor zorgen dat een medewerker zich verplicht voelt uw advies op te volgen.

En hoe zit het dan met het vastleggen?

Het vastleggen of uw medewerker gevaccineerd is, is niet toegestaan. Medische gegevens mogen niet bij u als werkgever komen. Ook mogen medewerkers zich niet onder druk gezet voelen om te spreken over deze privacygevoelige onderwerpen. Een bedrijfsarts mag wel vragen naar de vaccinatie. Als werkgever kunt u via deze weg op een geanonimiseerde manier informatie krijgen over de vaccinatiegraad in de organisatie.

Gevolgen niet vaccineren

Kiest een medewerker ervoor zich niet te laten vaccineren? En valt hij vervolgens uit door een coronabesmetting? Dan bent u gewoon verplicht het loon door te betalen. Het niet kiezen voor een vaccinatie is geen reden om het loon niet door te betalen, stop te zetten of op te schorten. Ook het ontslaan van een medewerker enkel omdat hij niet gevaccineerd is, is niet mogelijk.

Wat kunt u dan wel doen? Tips van verzuimroute.nl

  • Informeer uw medewerkers zoveel mogelijk.
  • Blijf vooral in gesprek met elkaar.
  • Verspreid objectieve informatie (van de Rijksoverheid) over het coronavirus en de vaccinatiemogelijkheden.
  • Volg de richtlijnen van het RIVM en protocollen van brancheorganisaties om de veiligheid om de werkvloer te blijven waarborgen.

Wilt u sparren over de risico's binnen uw organisatie? Zoekt u ondersteuning in het juiste verzuimbeleid in uw organisatie? Neem dan contact op met onze adviseurs. Wij helpen u graag.

Contactformulier advies verzuimbeleid 

©2021 verzuimroute.com