Menu

Lisette den Blanken

Lisette den Blanken

Specialist duurzame inzetbaarheid

T: 0172 82 00 24

Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk, maar vaak ook ongrijpbaar thema. Lisette helpt u graag met het verhogen van de duurzame inzetbaarheid. Zij weet welke verzuimverzekeraars, arbodienstverleners en zorgverzekeraars passen bij uw organisatie en hoe deze partijen bij kunnen dragen aan de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers.

©2021 verzuimroute.com