Menu

Robbert-Paul Verkade

Robbert-Paul Verkade

Risicomanager voor uw organisatie

T: 0172 82 00 24

Mijn missie en passie is: het proces van het beheersbaar houden van risico's in en rond de onderneming, ondernemer en medewerkers, binnen de beschikbare mogelijkheden en middelen van mijn klanten voor hen zo optimaal en efficient mogelijk in te richten en te bewaken.

©2021 verzuimroute.com