Menu

Herkeuren WGA

Bent u publiek verzekerd voor de WGA (bij het UWV)? Dan is het verstandig een werknemer die een WGA-uitkering ontvangt ook zelf te laten herkeuren.

Herkeuren werknemer in de WGA

Herkeuren is vooral verstandig wanneer de indruk bestaat dat de situatie van de werknemer verbeterd is. Bij het UWV zijn tegenwoordig onvoldoende middelen om hier genoeg aandacht aan te besteden.

Advies over WGA-eigenrisicodragen

©2019 verzuimroute.com