Menu

Kortdurend ziekteverzuim

Werknemers zijn soms ziek, daar kan geen werkgever omheen. Gaat het bijvoorbeeld om griep of een luchtweginfectie, dan is de werknemer meestal snel weer op de been. Bij kortdurend ziekteverzuim blijft de schade voor uw bedrijf beperkt tot een paar dagen loondoorbetaling en de kosten van een eventuele vervanging.

Frequent kortdurend verzuim

Kortdurend verzuim kan andere oorzaken hebben dan een ziekte. In die gevallen bestaat het risico dat een werknemer zich vaker ziek meldt. Dit heet frequent kortdurend ziekteverzuim en vormt een groter risico voor uw organisatie.

Advies ziekteverzuim

©2019 verzuimroute.com