Menu

Loondoorbetaling

U betaalt het loon van uw zieke werknemer door. Dit is wettelijk vastgelegd. Dit geldt voor de eerste twee jaar na de eerste ziektedag. Wanneer u een verzuimverzekering afsluit, worden deze kosten vergoed.

De regels voor loondoorbetaling bij verzuim op een rij

  • Het eerste jaar dat uw werknemer ziek is, betaalt u hem minimaal 70% van zijn loon. Als dit minder is dan het minimumloon, dan vult u het loon aan tot dat bedrag (in verhouding tot het aantal uren dat hij werkt). Als dit hoger is dan het maximum dagloon dan gaat het om 70% van het maximum dagloon.
  • Als uw werknemer nog ziek is, betaalt u ook in het tweede ziektejaar minimaal 70% van zijn loon. Maar als dat minder is dan het minimumloon, hoeft u het niet aan te vullen. Als zijn inkomsten onder het minimumloon liggen, kan uw werknemer zelf een toeslag aanvragen bij het UWV.
  • Hoeveel procent van het loon u precies betaalt, staat in de cao of in het arbeidscontract. Meestal staat daarin dat u in het eerste ziektejaar 100% van het loon betaalt. U betaalt ook de pensioenpremie en het vakantiegeld door.
  • Als uw werknemer de AOW-leeftijd bereikt, mag hij bij u blijven werken. Bij ziekte gelden er andere regels dan voor werknemers die nog niet de AOW-leeftijd hebben bereikt.

 

Offerte verzekering ziekteverzuim

©2021 verzuimroute.com