Menu

Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP)

Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP)

Een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) helpt mee om verzuim te beperken. Een POP bevat concrete afspraken over de loopbaan van een werknemer. Het is in feite een contract waarin de werkgever en werknemer samen vastleggen welke stappen de werknemer gaat zetten om zich verder te ontwikkelen binnen het bedrijf.

Verantwoordelijkheid werkgever bij het POP

Uw taak als werkgever is om hem daarin te ondersteunen. Bij een POP is het de kunst om de individuele doelen van de werknemer en je eigen bedrijfsdoelstellingen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Het resultaat is onder andere een hogere motivatie en tevredenheid bij werknemers en minder ziekteverzuim.

Advies over duurzame-inzetbaarheid

©2021 verzuimroute.com