Menu

Transitievergoeding

Een werknemer die langdurig ziek is, heeft in de eerste twee jaar recht op ontslagbescherming. Is het in de eerste twee jaar van ziekte niet gelukt een werknemer te re-integreren in het bedrijf? En blijft de werknemer langer dan 104 weken ziek? Dan mag deze werknemer mogelijk worden ontslagen. Wel gelden dan de normale regels van de transitievergoeding.

Gewijzigde regels transitievergoeding zieke werknemer die uit dienst gaat

De regels wijzigen mogelijk in de nabije toekomst. Werkgevers worden dan, onder enkele voorwaarden voor de betaalde vergoeding gecompenseerd. Dat zal ook gelden voor vergoedingen die in het verleden zijn betaald (vanaf 1 juli 2015). Werknemers die langdurig ziek zijn houden recht op een transitievergoeding bij ontslag, maar de werkgever wordt gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Hier staat een verhoging van de uniforme Awf-premie tegenover.

Offerte verzuimverzekering

©2021 verzuimroute.com