Menu

WGA eigen beheer

Volgens de WGA heeft een gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer recht op een uitkering. Een werkgever is verantwoordelijk voor de eerste tien uitkeringsjaren. Met de WGA eigen beheer (daggeld)verzekering verzekert u zich voor dit risico. Deze verzekering noemen wij WGA-eigenrisicodragen.

Offerte WGA-eigenrisicodragen

©2021 verzuimroute.com