Menu

WGA-hiaat

Gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers die minder dan de helft verdienen van wat ze zouden kunnen verdienen, vallen terug op de WGA-vervolguitkering. De hoogte van deze uitkering is een percentage (afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage) van het minimumloon. Dit veroorzaakt een flinke terugval in het inkomen van uw werknemer.

Het verschil tussen het laatstverdiende loon en de WGA-uitkering die uw werknemer ontvangt, wordt het WGA-hiaat genoemd. Een WGA-hiaatverzekering, ook wel WGA-gatverzekering genoemd, kan dit gat aanvullen. Er zijn twee soorten WGA hiaatverzekeringen:

  1. Een basisverzekering geeft slechts een aanvulling op de Vervolguitkering.
  2. Een WGA-hiaatverzekering uitgebreid geeft naast de aanvulling op de vervolguitkering ook een aanvulling op de loonaanvullingsuitkering.

Individueel verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid voor werknemers vaak niet mogelijk

Zo verkleint u de kans op financiële problemen bij uw gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer. Het is voor werknemers bijna onmogelijk zich individueel te verzekeren tegen deze financiële gevolgen. Deze verzekering is daarom een belangrijke en aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde.

Offerte WGA-hiaatverzekering

WIA-loongrens voor 2021

maandag 21 december 2020

Ieder jaar wordt de WIA-loongrens opnieuw vastgesteld. De WIA-loongrens is per 1 januari 2021 €...

Lees meer

WIA-loongrens voor 2019

woensdag 2 januari 2019

Ieder jaar wordt de WIA-loongrens opnieuw vastgesteld. Dit bedrag is relevant voor de WGA-hiaatverzekering...

Lees meer

©2021 verzuimroute.com