Menu

Verzuim-ontzorg-verzekering

Kleine en middelgrote werkgevers ervaren vaak onzekerheid over de verplichtingen op het gebied van loondoorbetaling en re-integratie. Daarom is de verzuim-ontzorg-verzekering ontwikkeld. Naast een goede dekking van het financiële risico, krijgt de werkgever hulp bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte.

Wet verbetering poortwachter

De verzekering is inclusief een transparant dienstverleningspakket waarmee de werkgever voldoet aan de regels uit de Wet verbetering poortwachter. De werkgever loopt als hij deze verzekering afsluit geen risico op een loonsanctie van het UWV.

Advies over de verzuim-ontzorgverzekering

©2021 verzuimroute.com