Menu

Meer budget bij werkgevers voor duurzame inzetbaarheid

woensdag 24 april 2019

Meer budget bij werkgevers voor duurzame inzetbaarheid

Het aantal werknemers dat een eigen budget heeft voor duurzame inzetbaarheid is de afgelopen vijf jaar verdubbeld. Ook de hoogte van dat budget is gestegen. Het gaat dan om de financiering van opleiding, loopbaanoriëntatie en financiële scans.

Onderzoek financiële afspraken duurzame inzetbaarheid

Werkgeversvereniging AWVN deed onderzoek naar financiële afspraken over duurzame inzetbaarheid in cao’s. De belangrijkste verschillen tussen 2013 en 2018:

  • Het aantal cao’s met financiële afspraken over duurzame inzetbaarheid nam toe van 78 naar 157.
  • Het aantal werknemers met een budget groeide van een miljoen naar 2,3 miljoen.
  • Het gemiddelde budget waarover de betreffende werknemers jaarlijks beschikken groeide van 669 naar 706 euro.

Keuzevrijheid bij besteding budget duurzame inzetbaarheid

Werknemers mogen hun budget met grote keuzevrijheid besteden. Belangrijkste bestedingsdoelen zijn: 

  • Opleidingen al dan niet aansluitend bij de huidige functie (39%)
  • Training (28%)
  • Maatregelen die de persoonlijke werk-privébalans verbeteren (24%)
  • Loopbaanadvies (18%)

Waarom krijgen werknemers zelf budget voor verhogen duurzame inzetbaarheid?

73 procent van de werkgevers geeft het bieden van eigen regie rond loopbaan en persoonlijke ontwikkeling’ op als belangrijkste reden om een regeling in te voeren. Dat betekent dat de werknemer zoveel mogelijk zelf moet bepalen welke opleidingen hij doet. Meer dan de helft van de werkgevers vindt echter ook dat werknemers nog te weinig met hun eigen inzetbaarheid bezig zijn.

Advies duurzame inzetbaarheid

©2020 verzuimroute.com