Offerte verzuimverzekering

Offerte verzuimverzekering

Bij een (langdurig) zieke werknemer moet u wettelijk tenminste 70% van zijn loon doorbetalen in de eerste twee ziektejaren. Meestal is vastgelegd dat in het eerste jaar 100% van het loon moet worden doorbetaald. Met een ziekteverzuimverzekering krijgt u een vergoeding voor de kosten van loondoorbetaling. Daarnaast is er binnen deze verzekering veel aandacht voor preventie en re-integratie.

Offerte verzekering ziekteverzuim