Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit

Het belang van duurzame inzetbaarheid wordt steeds groter. De kosten voor een zieke werknemer zijn hoog en de financiële gevolgen zijn groot voor zowel de werkgever als de werknemer. Daarnaast is goed (vervangend) personeel steeds moeilijker te vinden en moeten mensen langer doorwerken en dus langer inzetbaar blijven. Eigenlijk is duurzame inzetbaarheid verhogen de eerste stap in de verzuimroute. Maar hoe stimuleert u als werkgever duurzame inzetbaarheid?

Adviesgesprek duurzame inzetbaarheid

De negatieve spiraal van ziekteverzuim

Ziekteverzuim kost veel geld. De loonkosten lopen door (dit is natuurlijk wel te verzekeren met een verzuimverzekering), maar als werkgever krijgt u ook te maken met extra kosten vanwege minder productie, het aantrekken van tijdelijke nieuwe werknemers of extra kosten vanwege overwerk door andere werknemers om de afwezigheid van de zieke werknemer te compenseren. De verhoogde werkdruk en overwerk kan echter zorgen voor te veel belasting op de rest van het personeel en ook dat kan weer tot verzuim leiden. Bij langdurig verzuim komen ook de kosten voor de WIA erbij.

Wat bedoelen we precies met duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid is het vermogen van de werknemer om nu en in de toekomst toegevoegde waarde te leveren voor een organisatie en daarbij zelf ook meerwaarde te ervaren. Anders gezegd: de werknemer gaat gezond en met plezier naar het werk en draagt een steentje bij aan het succes van de onderneming.

Bij duurzame inzetbaarheid wordt nadrukkelijk gekeken naar de lange termijn. Want de AOW-leeftijd stijgt, dus mensen moeten langer aan het werk blijven. Kunnen jouw werknemers op latere leeftijd nog wel dezelfde werkzaamheden uitvoeren? Als het werk niet passend is, is het risico op verzuim hoog.

Hoe helpt verzuimroute.nl bij het verhogen van de duurzame inzetbaarheid?

Aandacht geven aan duurzame inzetbaarheid levert veel voordeel op. Wij helpen u graag met het verhogen van de duurzame inzetbaarheid. Wij weten welke verzuimverzekeraars, arbodienstverleners en zorgverzekeraars passen bij uw organisatie en hoe deze partijen bij kunnen dragen aan de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. We lichten het graag eens persoonlijk aan u toe. Vul daarom het contactformulier in om een afspraak te maken of bel 0172 82 00 24.