Mogelijkheden ziekteverzuimverzekering

Mogelijkheden ziekteverzuimverzekering

Mogelijkheden ziekteverzuimverzekering

Er zijn verschillende mogelijkheden. U kiest bijvoorbeeld zelf na hoeveel dagen verzuim u een uitkering krijgt. Ook kunt u zelf kiezen welke verzekeraar de beste ondersteuning biedt bij preventie en re-integratie. Voordat u een goede keuze kunt maken, is een inventarisatie nodig. Denk bijvoorbeeld aan de verzuimkosten en het verzuimpercentage in de voorgaande jaren, de opbouw van het personeelsbestand en de financiële draagkracht van de onderneming). Een adviseur helpt u daarbij.

Verzekerd percentage van het loon in het 1e en 2e jaar van ziekte

Afspraken over de loondoorbetaling bij verzuim zijn vaak vastgelegd in een cao en/of arbeidscontract. Het wettelijk minimum is 70% van de loonsom in het eerste en tweede jaar. De meeste bedrijven betalen (verplicht) 100% van het loon in het eerste ziektejaar en 70% in het tweede jaar door.

Stop Loss of conventioneel

Een Stop Loss verzuimverzekering kent een eigen risico in geld. Alle ziektegevallen worden bij elkaar opgeteld. Bij een Conventioneel verzuimverzekering is er een eigen risico in dagen. Meestal geldt het aantal dagen eigen risico per ziektegeval. Stop Loss is het meest geschikt voor grotere ondernemingen (vanaf 50 werknemers) en Conventioneel voor kleinere werkgevers.

Hoogte eigen risico

Er is altijd een eigen risico van toepassing; of in geld (Stop Loss) of in dagen (Conventioneel). Gebruikelijke eigen risico’s zijn 10, 20, 30, 65, 90, 180 en 360 werk- of kalenderdagen. Hoe langer de eigenrisicotermijn, hoe hoger de kosten die u zelf draagt.

Werkgeverslasten

Daarnaast betaalt u bij ziekte ook de werkgeverslasten door. Denkt u aan premies voor de verplichte werknemersverzekeringen en eventuele pensioenlasten. U kunt ervoor kiezen om het bedrag dat u verzekert met bijvoorbeeld 20% tot 30% te verhogen, om deze kosten op te vangen.

Verzekeraar

Samen met uw adviseur kiest u bij welke verzekeraar u de ziekteverzuimverzekering onderbrengt. Voldoet de verzekeringsmaatschappij aan uw eisen en wensen? Heeft de verzekeraar zijn zaken op orde? Levert hij de polis snel en foutloos? Hoe handelt hij als er schade is? Is er een goede koppeling met de arbodienst? Keert hij makkelijk uit? Of juist niet? En natuurlijk: is de premie scherp?

Aanvragen offerte verzuimverzekering