WGA-hiaatverzekering

WGA-hiaatverzekering

Gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers die minder dan de helft verdienen van wat ze zouden kunnen verdienen, vallen terug op de WGA-vervolguitkering. Dit is een bepaald percentage van het minimumloon. Dit veroorzaakt een flinke terugval in het inkomen van uw werknemer. Met de WGA-hiaatverzekering biedt u uw werknemers een aanvullende uitkering. Zo verkleint u de kans op financiële problemen bij uw gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer. Het is voor werknemers bijna onmogelijk zich individueel te verzekeren tegen deze financiële gevolgen.

Offerte WGA-hiaatverzekering

WGA-hiaatverzekering Uitgebreid

De beste en meest gekozen dekking is de WGA-hiaatverzekering Uitgebreid. Dankzij deze verzekering is de werknemer bij instroom in de WGA verzekerd van een uitkering. Dit is een aanvulling tot 70% van het verzekerd jaarloon. Dit jaarloon is afgetopt op de WIA-loongrens.

Waarom kiest u voor een WGA-hiaatverzekering bij verzuimroute.nl?

  • Minder terugval in het inkomen van uw medewerkers
  • Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde
  • Actieve ondersteuning bij re-integratie
  • Onafhankelijk advies van verzuimroute.nl
  • Vergelijken oplossingen verschillende verzekeraars
  • Begeleiding bij keuze verzekeraar en dekking
  • Duidelijke communicatie naar medewerkers

Hoe hoog is de uitkering voor de arbeidsongeschikte medewerker?

De hoogte van de vergoeding aan uw arbeidsongeschikte medewerker hangt af van verschillende factoren. Het gaat om het jaarloon, het arbeidsongeschiktheidspercentage, het loon dat de werknemer verdient ondanks arbeidsongeschiktheid, het vergoedingspercentage en het dekkingspercentage.

Rekenboorbeeld inkomensterugval met en zonder verzekering

Doorbelasten premie WGA-hiaatverzekering op werknemers

Zoals gezegd is het voor werknemers bijna onmogelijk zich individueel te verzekeren voor de WIA en WGA. Wanneer de werkgever de collectieve verzekering afsluit, is hij in principe verantwoordelijk voor de premie. De premie kan echter volledig of gedeeltelijk worden doorbelast aan de werknemer. De werkgever heeft dan een faciliterende rol en zelf geen of lagere premielasten.

Advies WGA-hiaat