WGA-eigenrisicodragen

WGA-eigenrisicodragen

Werkgevers zijn na de eerste twee ziektejaren nog maximaal tien jaar verantwoordelijk voor de WGA-uitkering. Dit geldt voor medewerkers die vast in dienst zijn, maar ook voor mensen met een tijdelijk contract die reeds uit dienst zijn. Dit kan publiek (bij het UWV) of privaat (als WGA-eigenrisicodrager bij een verzekeraar) verzekerd worden. Er zitten voor- en nadelen aan beide opties. Wat de beste keuze is hangt onder meer af van het aantal lopende ziektegevallen, de grootte van het bedrijf en de sector waarin het bedrijf actief is.

WGA-eigenrisicodragen of publiek verzekerd bij het UWV?

Als u grip wilt hebben op verzuim is WGA-eigenrisicodragen de verstandigste optie. Een verzekeraar denkt met u mee en is actief bezig met de re-integratie van werknemers die (mogelijk) in de WGA terecht komen. Dit levert u als werkgever veel (financieel) voordeel op. Bovendien bent u als eigenrisicodrager veel meer betrokken bij uw arbeidsongeschikte werknemer.

Advies over keuze verzekering WGA-eigenrisicodragen of UWV

Omdat de premie bij het UWV bij aanvang vaak lager ligt, is het belangrijk verschillende scenario’s door te rekenen. Alleen zo weet u zeker dat de keuze die u maakt (publiek verzekerd bij het UWV of privaat verzekerd als WGA-eigenrisicodrager) ook op de lange termijn verstandig is. Neem contact met ons op voor een advies op maar voor uw organisatie.

Offerte WGA-eigenrisicodragen