Arbodienstverlening door NLG Arbo

Arbodienstverlening door NLG Arbo

NLG Arbo is opgericht door 11 verzekeringsadviseurs, waaronder verzuimroute.nl en VMD Koster.  Dit deden wij omdat wij zagen dat de begeleiding rondom verzuim beter kon dan werd aangeboden door de meeste arbodiensten. NLG Arbo is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige zelfstandige gecertificeerde arbodienst.

NLG Arbo gaat verder dan andere arbodiensten

De arbodienstverlening van NLG Arbo biedt meer dan alleen de vertrouwde advisering bij arbeidsongeschiktheid. Er wordt gewerkt met vaste casemanagers. Er is veel aandacht voor medewerkers gezond houden en uitval voorkomen. Bijvoorbeeld door te kijken naar de financiering van interventies om toekomstig verzuim te voorkomen.  De afgelopen jaren is de meerwaarde voor werkgevers en werknemers bewezen door aanzienlijk lagere verzuimcijfers dan het landelijk gemiddelde.

Hoe werkt de casemanager van NLG Arbo?

De casemanager is primair de adviseur van de werkgever. De casemanager is tevens het vaste aanspreekpunt voor u als werkgever en uw werknemer. De casemanager denkt mee en adviseert over de beste mogelijkheden voor spoedige werkhervatting. Hij of zij regelt het contact tussen alle betrokken partijen. De casemanager bewaakt ook de wettelijke verplichtingen.

Het meeste verzuim heeft geen medische oorzaak, ook al zijn er nu wel medische klachten. In tegenstelling tot de traditionele bedrijfsartsen kijkt de casemanager niet alleen naar de symptomen van een zieke werknemer, maar ook naar de achterliggende reden van het ontstaan van de klachten.

Wat zijn de voordelen van NLG Arbo voor u en uw medewerkers?

  1. Lager verzuim en dus lagere verzuimkosten.
  2. Actieve ondersteuning bij re-integratie
  3. Uw eigen casemanager is het eerste aanspreekpunt. Hij of zij kent u en uw bedrijf.
  4. Een bedrijfsarts wordt pas ingeschakeld wanneer dit noodzakelijk is.
  5. Efficiënte koppeling tussen de ziekteverzuimverzekering en arbobegeleiding.
Offerte arbodienst NLG Arbo