Re-integratie

Re-integratie zieke werknemers

U bent twaalf jaar verantwoordelijk voor een zieke werknemer. De eerste twee jaar moet het loon grotendeels worden doorbetaald. Daarna krijgt de werknemer tien jaar lang een vervolguitkering, die ook aan de werkgever wordt doorbelast. Hier zijn goede verzekeringsoplossingen voor, maar een langdurig zieke werknemer heeft hoe dan ook financiële consequenties. Daarom moet u er alles aan doen om werknemers snel te laten re-integreren. Het begint met de Wet verbetering poortwachter.

Afspraak voor advies over re-integratie

Stappenplan Wet verbetering poortwachter

In de Wet verbetering poortwachter staan de loondoorbetalingsperiode en re-integratieverplichtingen voor werkgevers. Deze verplichtingen beginnen al in de eerste week na een ziekmelding. De wet verbetering poortwachter is ingesteld om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen. Het uitgangspunt hierbij is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt. U bent samen met de zieke werknemer in de eerste twee ziektejaren verantwoordelijk voor de re-integratie.

Stappenplan poortwachter

Rol arbodienst bij re-integratie

De arbodienst speelt een belangrijke rol bij de re-integratie. Daar is de kennis en ervaring om de terugkeer naar het werk goed te begeleiden. Bovendien heeft de bedrijfsarts toegang tot medische informatie die nodig is om de werknemer op een goede wijze aan het werk te helpen.

Advies arbodienst

Maak terugkeren op de werkvloer mogelijk

Is iemand toch langdurig uitgevallen? Werk dan goed samen met de casemanager om deze werknemer zo snel mogelijk weer te re-integreren. Hoe langer iemand thuis zit, hoe lastiger het wordt om weer terug te keren naar het werk. Probeer zieke werknemers daarom zo snel mogelijk weer in het arbeidsproces te betrekken als de situatie dat toelaat. Mogelijk met kortere werkdagen of aangepast werk.

Passend werk aanbieden

Lukt het niet om de werknemer terug te laten keren in zijn oude functie, dan moet de werkgever hem passend werk aanbieden binnen het bedrijf, bijvoorbeeld werken in deeltijd of met een aangepast takenpakket. In het uiterste geval kan de werkgever hem een andere functie aanbieden of een baan bij een andere werkgever. Weigert de werknemer dit werk te aanvaarden, dan kan dit leiden tot stopzetting van het loon en zelfs tot ontslag.

Financiering re-integratietraject

Zowel de werkgever als de verzekeraar hebben baat bij een snelle re-integratie van een zieke werknemer. Het komt in de praktijk dan ook geregeld voor dat de verzekeraar financiële ondersteuning biedt bij het traject van re-integratie.

Voorbeeld: verzekeraar betaalt mee aan re-integratietraject

Werkgever X had te maken met een zieke werknemer die vanaf januari 2016 ziek thuis zat in verband met een depressie. De werknemer kreeg het advies van de bedrijfsarts om cognitieve therapie te volgen. Het doel hierbij is dat negatieve gevoelens verdwijnen en het gedrag daardoor verandert.

De verzekeraar zag mogelijkheden voor deze werknemer in de therapie en heeft daarom 50% van het voorgestelde behandeltraject vergoed. De werknemer startte in april 2016 met de therapie en in juli 2016 was de werknemer volledig hersteld. Ruim een jaar later is de werknemer nog steeds volledig aan het werk. Financiering van dit traject heeft dus voor alle partijen voordelig uitgepakt.