Verzuimverzekering

Verzuimverzekering

Verzuimverzekering

Kan uw medewerker door ziekte niet werken? Dan moet u wettelijk tenminste 70% van zijn loon doorbetalen in de eerste twee ziektejaren. De loondoorbetalingsperiode en re-integratieverplichtingen voor uw bedrijf zijn vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter.  Met een ziekteverzuimverzekering krijgt u een vergoeding voor de kosten van loondoorbetaling. Daarnaast is er binnen deze verzuimverzekering veel aandacht voor preventie en re-integratie.

Offerte verzuimverzekering

De juiste verzuimverzekering voor uw bedrijf

Wij nemen u de zorg uit handen. Hoe gaan wij te werk als uw adviseur voor ziekteverzuim?

 • Met een verzuimscan brengen wij de risico’s in beeld.
 • Wij adviseren over de juiste dekking, voorwaarden en tarieven.
 • Wij assisteren u bij het opstellen van een verzuimprotocol. 
 • Uw zieke medewerker kunt u rechtstreeks in onze portal ziek melden.
 • Wij informeren vervolgens automatisch de Arbodienst.
 • Maandelijks verzorgen wij de declaratie bij de verzekeraar en betalen het loon aan uw bedrijf uit.
 • Wij houden samen met u alle wettelijke termijnen in de gaten en ondersteunen u met de vereiste formaliteiten naar bijvoorbeeld het UWV.

Verzuimscan: het verzuimrisico van uw organisatie in beeld

Wilt u een verzuimscan voor uw bedrijf? Maak een afspraak met de adviseurs van verzuimroute.nl. We gaan met u in gesprek over ziekteverzuim, preventie en re-integratie. We kijken bijvoorbeeld naar uw personeel en de verzuimcijfers. Ook bekijken we wat  uw verplichtingen zijn en wat u kunt doen om verzuim te beperken. Op basis van de verzuimscan komen wij tot een advies. Is een verzuimverzekering verstandig voor uw bedrijf? En zo ja: welke verzekering heeft het beste product met de scherpste premie?

Verzuim beperken en voorkomen

Een langdurig zieke medewerker kost uw bedrijf veel geld. Het werk blijft liggen en u moet op zoek naar vervanging. Daardoor zijn de totale verzuimkosten een stuk hoger dan de loonkosten. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de administratieve en wettelijke rompslomp waarmee u te maken krijgt. Daarom besteden wij ook veel aandacht aan preventie van verzuim.

Offerte verzuimverzekering aanvragen: vier voordelen

 1. Vergelijken alle verzekeraars zodat u het beste aanbod krijgt
 2. Onafhankelijk advies van specialisten
 3. Focus op totale verzuimaanpak zodat het verzuim daalt
 4. Geheel vrijblijvend: u krijgt een helder beeld van de mogelijkheden, maar zit nog nergens aan vast
Aanvragen offerte