Verzuim-ontzorg-verzekering

Verzuim-ontzorg-verzekering voor uw organisatie

Vooral voor bedrijven met 2 tot en met 75 medewerkers in dienst kan de MKB verzuim-ontzorg-verzekering (VOV) de oplossing zijn om verzuimkosten te verzekeren en te voldoen aan alle regels uit de Wet verbetering poortwachter. Bij verzuimroute.nl kunt u de VOV direct aanvragen. 

Offerte verzuim-ontzorg-verzekering

Waarom een MKB verzuim-ontzorg-verzekering?

Nederland kent strenge regels voor de loondoorbetaling aan zieke werknemers. Zo moeten werkgevers het loon van een werknemer bij ziekte de eerste twee jaar doorbetalen. Ook komen er veel verplichtingen voort uit de Wet verbetering poortwachter. Veel kleine werkgevers zijn daarom onzeker over dit onderwerp. Om hen tegemoet te komen is de verzuim-ontzorg-verzekering geïntroduceerd.

Wat is de premie van de MKB verzuim-ontzorg-verzekering?

Door de combinatie met de arbodienst en de premiestabiliteit ligt de premie hoger dan bij een gewone verzuimverzekering. Vraag een offerte aan voor een voorstel op maat. Het kabinet geeft een premiekorting van in totaal 450 miljoen euro. Kleine werkgevers kunnen hier van profiteren.

Premieberekening VOV aanvragen

Wat is het verschil met de bestaande verzuimverzekering?

Met de verzuim-ontzorg-verzekering loopt de werkgever als hij deze verzekering afsluit geen risico op een loonsanctie van het UWV. Juridisch is dat risico er nu wel voor de werkgever. Maar als de werkgever nu al een goede verzuimverzekering en arbodienst heeft, is dat risico verwaarloosbaar. Het is dus een nieuw product dat bestaat uit al bestaande diensten, maar wel met extra zekerheid. Want er is ook meer premiestabiliteit en er zijn gegarandeerd geen extra kosten voor re-integratieactiviteiten.

 

Verzuim-verzekering

Verzuim-ontzorg-verzekering

Dekking van het financiële risico van loondoorbetaling

Altijd gekoppeld aan een arbodienst

Vrije keuze arbodienst en welke diensten worden afgenomen

Premiestabiliteit

Gegarandeerd geen extra kosten voor re-integratieactiviteiten

Geen risico op loonsanctie van het UWV (als de werkgever te kort schiet)

Eigen risico mogelijk

Meer weten over de bestaande verzuimverzekering

Offerte verzuim-ontzorg-verzekering aanvragen

Ontzorgen van bedrijven bij hun verantwoordelijkheid voor ziek personeel is het uitgangspunt van het plan. Dat past perfect bij de visie en werkwijze van verzuimroute.nl. U kunt bij ons een verzuim-ontzorg-verzekering óf een verzuimverzekering (met daaraan gekoppeld een goede arbodienst) afsluiten. Vraag een vrijblijvende offerte aan zodat wij u kunnen adviseren.

Offerte VOV aanvragen