Menu

Regelgeving omtrent (langdurig) ziekteverzuim

Er gelden in Nederland duidelijke regels over loondoorbetaling en re-integratie. Door de regels te kennen komt u niet voor financiële verrassingen te staan bij ziekteverzuim. Bovendien helpt het u de juiste verzuimroute uit te stippelen.

Offerte verzekering ziekteverzuim

Wat moet u verplicht doorbetalen?

U betaalt het loon van uw zieke werknemer door. Dit is wettelijk vastgelegd. Dit geldt voor de eerste twee jaar na de eerste ziektedag:

 • Het eerste jaar dat uw werknemer ziek is, betaalt u hem minimaal 70% van zijn loon. Als dit minder is dan het minimumloon, dan vult u het loon aan tot dat bedrag (in verhouding tot het aantal uren dat hij werkt). Als dit hoger is dan het maximum dagloon dan gaat het om 70% van het maximum dagloon.
 • Als uw werknemer nog ziek is, betaalt u ook in het tweede ziektejaar minimaal 70% van zijn loon. Maar als dat minder is dan het minimumloon, hoeft u het niet aan te vullen. Als zijn inkomsten onder het minimumloon liggen, kan uw werknemer zelf een toeslag aanvragen bij het UWV.
 • Hoeveel procent van het loon u precies betaalt, staat in de cao of in het arbeidscontract. Meestal staat daarin dat u in het eerste ziektejaar 100% van het loon betaalt. U betaalt ook de pensioenpremie en het vakantiegeld door.
 • Als uw werknemer de AOW-leeftijd bereikt, mag hij bij u blijven werken. Bij ziekte gelden er andere regels dan voor werknemers die nog niet de AOW-leeftijd hebben bereikt.

Welke inspanningen moet u verrichten?

Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet verbetering poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt. Werkgevers en werknemers hebben een aantal verplichtingen, die al beginnen in de eerste week van de ziekmelding:

 • Week 1: verzuimverlof aanvragen
 • Week 6: probleemanalyse opstellen door de bedrijfsarts
 • Week 8: opstellen van het plan van aanpak door werkgever en werknemer
 • Week 42: verzuimmelding bij het UWV
 • Week 52: eerstejaarsevaluatie
 • Week 87: re-integratieverslag
 • Week 91: WIA-beoordeling
Afspraak kennismakingsgesprek met een adviseur

©2019 verzuimroute.com