Eerstejaarsevaluatie

Eerstejaarsevaluatie

De eerstejaarsevaluatie is onderdeel van het stappenplan Wet verbetering poortwachter. Is een werknemer bijna een jaar (52 weken) ziek? En is de terugkeer naar werk nog niet gelukt? Bespreek dan met uw werknemer hoe u dit het best kunt aanpakken. Het verslag van dit gesprek is de eerstejaarsevaluatie.

Wat moet u bespreken bij de eerstejaarsevaluatie?

Tijdens de evaluatie bespreekt u of de afspraken in het Plan van aanpak nog voldoen. Hoe lukt terugkeer in de eigen functie? Zijn er andere mogelijkheden in het bedrijf? Of is er misschien passend werk bij een andere organisatie? De casemanager van de arbodienst kan u hierbij ondersteunen.

Eerstejaarsevaluatie belangrijk voor WIA-aanvraag

Geef uw werknemer altijd een kopie van de ingevulde eerstejaarsevaluatie. De werknemer heeft dit nodig als hij een WIA-uitkering aanvraagt.

Advies re-integratie