Plan van aanpak

Plan van aanpak

RI&E is de basis van het arbobeleid. Belangrijk onderdeel van RI&E is de vaststelling welke maatregelen genomen zullen worden: het Plan van aanpak. Werkgevers en werknemers kunnen samen oplossingen bedenken om veilig en gezond te werken.

Plan van aanpak actueel houden

Bij grote aanpassingen in uw bedrijf moet gekeken worden of er nieuwe risico’s zijn. Dat betekent dat opnieuw de verschillende stappen van de RI&E worden uitgevoerd en het Plan van aanpak aangepast. Ook als er geen grote veranderingen zijn is het belangrijk regelmatig het Plan van aanpak te bekijken en de voortgang te beoordelen.

Advies over duurzame inzetbaarheid