Arbodienst met casemanager

Arbodienst met casemanager

Een arbodienst is het effectiefst wanneer wordt gewerkt met een casemanager. De casemanager is het vaste aanspreekpunt voor u als werkgever en uw werknemer. De casemanager denkt mee en adviseert over de beste mogelijkheden voor spoedige werkhervatting. Hij of zij regelt het contact tussen alle betrokken partijen.

Casemanager let op wettelijke verplichtingen

De casemanager bewaakt ook de wettelijke verplichtingen. De afgelopen jaren is de meerwaarde van een casemanager voor werkgevers en werknemers bewezen door aanzienlijk lagere verzuimcijfers dan het landelijk gemiddelde.

Achterliggende reden van verzuim

Omdat het meeste verzuim geen medische oorzaak heeft, kijkt de casemanager ook naar de achterliggende reden van het ontstaan van de klachten. De insteek is demedicaliseren: er wordt eerder gesproken over verzuim dan over ziekte en eerder gekeken naar mogelijkheden dan naar klachten.

Casemanager zoekt naar beste oplossing voor preventie en re-integratie

Daarnaast weten de casemanagers bij uitstek wanneer ze een verzuimverzekeraar mee kunnen laten betalen aan preventie en re-integratie. Het is immers niet alleen een wettelijke plicht van de werkgever, maar ook een financieel voordeel voor de verzuimverzekeraar.

Voorbeeld: financiering preventie

Bedrijf X had te maken met een werknemer die niet lekker in zijn vel zat. De werknemer kaartte dit probleem aan en start nu preventief met een traject bij de psychiater. De verzekeraar vindt dit een goed initiatief en vergoedt dan ook 50% van de behandeling. Hiermee is de kans groot dat langdurig verzuim wordt voorkomen.

Offerte arbodienst met casemanager