Rekenvoorbeelden WIA en WGA

Rekenvoorbeelden inkomen arbeidsongeschikte medewerker

Voorbeeld 1: inkomensterugval zonder aanvullende verzekering

Als de werkgever geen WGA-hiaatverzekering afsluit, kunnen werknemers te maken krijgen met een hele grote terugval in het inkomen. In dit voorbeeld zelfs tot 18% van het loon voor hij arbeidsongeschikt werd.

Voorbeeld 2: inkomensterugval met WGA-hiaatverzekering Uitgebreid

Dankzij de WGA-hiaatverzekering Uitgebreid is de inkomensterugval veel lager voor de arbeidsongeschikte werknemer. Met de verzekering is de uitkering bijna  vier keer zo hoog. Onze adviseurs rekenen graag ook andere scenario’s voor u uit.

Voorbeeld 3: inkomensterugval met WGA-hiaatverzekering Uitgebreid

Als het loon hoger is dan de WIA-loongrens, is de inkomensval nog groter. Daarvoor dient de WIA-excedentverzekering. In dit voorbeeld is gekozen 70% van het totale salaris te verzekeren. De werknemer ontvangt een uitkering tot 54% van zijn oude loon.  Zonder verzekering zou dit 7% zijn en met alleen een WGA-hiaatverzekering Uitgebreid 38 %.

Offerte WIA-excedentverzekering