Basispluscontract Arbodienst

Basispluscontract arbodienst

In het basiscontract worden minimumeisen gesteld aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers, maar de mogelijkheid tot maatwerk blijft. Een werkgever mag, in overleg met zijn werknemers en de arbodienstverleners, meer taken opnemen. Dan wordt het een basispluscontract.

Basispluscontract voor meer effectiviteit

Met het basispluscontract kan de effectiviteit van de dienstverlening worden vergroot. Bijvoorbeeld door in te zetten op advisering over de leefstijl van werknemers en het regelen van toegang tot een vertrouwenspersoon.

Offerte arbodienst