Werkwijze verzuimroute

Onze werkwijze bij uw verzuimroute

Mogen wij uw bedrijf adviseren over duurzame inzetbaarheid, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid? Dan staan wij voor u klaar bij alle stappen van de verzuimroute. Wij zoeken samen met u, de verzekeraar en de arbodienst naar oplossingen om het verzuim en de verzuimkosten zoveel mogelijk terug te dringen.

De stappen van de verzuimroute

  1. Werknemers vitaal houden dankzij duurzame inzetbaarheid en verzuimpreventie
  2. Als een werknemer toch ziek wordt, volgen we de stappen van de Wet verbetering Poortwachter
  3. Bij een ziekmelding wordt de arbodienst zo snel mogelijk ingeschakeld
  4. De kosten voor loondoorbetaling kunnen opgevangen worden door de verzuimverzekering
  5. Bij langdurige ziekte wordt een re-integratietraject gestart
  6. Als het niet lukt om binnen twee jaar te re-integreren, geldt de wetgeving WIA
  7. De verzekeringen WGA-hiaat en WIA-excedent helpen de inkomensterugval voor de werknemer te verkleinen
  8. De focus blijft liggen op re-integratie omdat dit voor zowel de werknemer als het bedrijf het beste is

De focus ligt altijd op gezonden en tevreden medewerkers

Met verzuimroute.nl krijgt u onafhankelijk en deskundig advies over alles wat met duurzame inzetbaarheid te maken heeft. U kunt met al uw vragen terecht bij ons. Er zijn korte lijnen omdat u vaste contactpersonen krijgt. Bij ons advies kijken wij veel verder dan alleen een verzekering. De prioriteit ligt bij medewerkers gezond houden (preventie) en als ze dan toch uitvallen om ze snel weer terug aan het werk te krijgen (re-integratie). Wij denken mee met uw organisatie en helpen u bij elke stap.

Offerte aanvragen