Ziekteverzuim verlagen

Ziekteverzuim verlagen

Ziekteverzuim verlagen: hoe doet u dat?

Het verzuimpercentage in Nederland ligt al jaren rond de 4 procent. Dat houdt in dat gemiddeld per dag 1 op de 25 werknemers ziek is. En dat betekent ook dat een fulltime werknemer gemiddeld 10 werkdagen per jaar ziek is. Daarom moet een goed verzuimbeleid voor ieder bedrijf met personeel een hoge prioriteit hebben. Want goed beleid helpt u met ziekteverzuim verlagen.

Ziekteverzuim en de verzuimverzekering

Advies over ziekteverzuim en de verzuimroute

Maar waar te beginnen? Vaak is bij bedrijven niet duidelijk wat ze moeten, mogen en kunnen doen als het gaat om ziekte bij medewerkers. Daardoor blijven kansen onbenut om werknemers aan het werk te houden of terug te laten keren. De kosten zijn daarom vaak ook onnodig hoog. De adviseurs van verzuimroute.nl helpen u daarom graag.

Regelgeving (langdurig) ziekteverzuim

Kan uw medewerker door ziekte niet werken? Dan moet u wettelijk tenminste 70% van zijn loon doorbetalen in de eerste twee ziektejaren. De loondoorbetalingsperiode en re-integratieverplichtingen voor uw bedrijf zijn vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter.  Met een ziekteverzuimverzekering krijgt u een vergoeding voor de kosten van loondoorbetaling.

RI&E is een middel ter bevordering van veilig en gezond werken. RI&E geeft u inzicht in welke risico's uw bedrijf kent voor de gezondheid en veiligheid en de te nemen maatregelen. Het is verplicht de RI&E uit te voeren. 

Door de verplichtingen en de mogelijkheden te kennen, kunt u beleid opstellen waarmee u het verzuimpercentage en de kosten voor ziekteverzuim beperkt. Wij vertellen u met welke regels u bij (langdurend) ziekteverzuim rekening moet houden

Verzuimverzekering

Kan uw medewerker door ziekte niet werken? Dan moet u wettelijk tenminste 70% van zijn loon doorbetalen in de eerste twee ziektejaren.  Met een ziekteverzuimverzekering krijgt u een vergoeding voor de kosten van loondoorbetaling. Binnen deze verzekering is er veel aandacht voor preventie en re-integratie.

  Advies verzuimverzekering