Arbodienst

Arbodienst: deskundige ondersteuning is verplicht

Goede arbodienstverlening is net zo belangrijk als een passende ziekteverzuimverzekering. Buiten het belang voor het bedrijf (laag ziekteverzuim) en de medewerker (goede gezondheid) gelden namelijk ook verschillende verplichtingen. Uw organisatie moet goed beleid voor arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim opstellen en uitvoeren. Daarbij is deskundige ondersteuning door een arbodeskundige of bedrijfsarts verplicht.

Offerte arbodienst aanvragen

Wat doet een arbodienst?

Een werkgever schakelt een arbodienst in ieder geval in wanneer het erop lijkt dat een werknemer langer dan een paar dagen ziek is. Nog beter is het om de arbodienst direct in te schakelen als een werknemer ziek is. Dit is vaak een verplichting vanuit de verzuimverzekering.  Bovendien helpt dit goede verzuimstatistieken te verzamelen en verkleint dit de kans dat een melding vergeten wordt.

De taken van de (bedrijfsarts van de) arbodienst

  • Beoordelen of een werknemer arbeidsongeschikt is
  • Duur herstel en re-integratietraject inschatten
  • Adviseren over maatregelen of behandeling om herstel te bevorderen
  • Toetsen of de behandeling van de zieke werknemer adequaat is
  • Bepalen of de werknemer eigen, aangepast of ander werk kan doen
  • Adviseren hoe de werkhervatting moet plaatsvinden en welke maatregelen nodig zijn
  • Opstellen Probleemanalyse
  • Regelmatig voortgangscontrole en zo nodig adviseren over bijstellen van het Plan van Aanpak
  • Geven van een actueel oordeel ten behoeve van een WIA-aanvraag

Basiscontract voor de arbodienst

Door het basiscontract kunnen bedrijfsartsen en arbodienstverleners op professionele wijze hun werk doen. Ook zorgt het voor meer aandacht voor preventie en verbetert het de kwaliteit van de arbodienstverlening. Het basiscontract geeft werkgevers en alle andere betrokken partijen duidelijkheid en biedt daardoor meer bescherming aan werknemers.

  Lees meer over het basiscontract

Basispluscontract voor extra ondersteuning

Met het basispluscontract kan de effectiviteit van de dienstverlening worden vergroot. Bijvoorbeeld door in te zetten op advisering over de leefstijl van werknemers en het regelen van toegang tot een vertrouwenspersoon.

  Meer informatie over het basispluscontract

Casemanager helpt verzuim laag te houden

De casemanager is het vaste aanspreekpunt voor u als werkgever en uw werknemer. De casemanager denkt mee en adviseert over de beste mogelijkheden voor spoedige werkhervatting. Hij of zij regelt het contact tussen alle betrokken partijen.

Hoe werkt de casemanager?

NLG Arbo de arbodienst van verzuimroute.nl

Wij kunnen u een groot voordeel kunnen bieden naast uw ziekteverzuimverzekering. U kunt namelijk profiteren van de arbodienstverlening van NLG Arbo. NLG Arbo biedt meer dan alleen de vertrouwde advisering bij arbeidsongeschiktheid. Er is veel aandacht voor medewerkers gezond houden en uitval voorkomen. De afgelopen jaren is de meerwaarde voor werkgevers en werknemers bewezen daar aanzienlijk lagere verzuimcijfers dan het landelijk gemiddelde.

Arbodienst NLG Arbo