WIA-excedentverzekering

WIA-excedentverzekering

Bij arbeidsongeschiktheid zijn de gevolgen voor iedere werknemer verschillend. De wetgeving verzorgt een uitkering van maximaal 70% van het gemaximeerde jaarloon (deze WIA-loongrens is voor 2018 € 54.616,86). Hierdoor ontstaat er voor werknemers die meer verdienen dan dit loon een extra tekort. Met de WIA-excedentverzekering zorgt u voor een aanvulling op de wettelijke WIA-uitkeringen.

Offerte WIA-excedentverzekering

Wat zijn de voordelen van een WIA-excedentverzekering?

  • Minder terugval in het inkomen van uw medewerkers
  • Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde
  • Actieve ondersteuning bij re-integratie
  • Onafhankelijk advies van verzuimroute.nl
  • Analyse van mogelijkheden bij verschillende verzekeraars
  • Hulp bij keuze verzekeraar en dekking
  • Heldere communicatie naar medewerkers

Welk percentage van het loon wordt verzekerd?

Uw medewerker krijgt een percentage van het salaris boven de excedentdrempel. U kunt kiezen om 70, 75 of 80 procent van het totale salaris te verzekeren.

Hoe hoog is de uitkering voor de arbeidsongeschikte medewerker?

De hoogte van de vergoeding aan uw arbeidsongeschikte medewerker hangt af van verschillende factoren. Het jaarloon vanaf de WIA-loongrens, het arbeidsongeschiktheidspercentage, het loon dat de werknemer verdient ondanks arbeidsongeschiktheid, het vergoedingspercentage en het dekkingspercentage.

Rekenboorbeeld inkomensterugval met en zonder verzekering

Doorbelasten premie WIA-excedent op werknemers

Zoals gezegd is het voor werknemers bijna onmogelijk zich individueel te verzekeren voor de WIA en WGA. Wanneer de werkgever de collectieve verzekering afsluit, is hij in principe verantwoordelijk voor de premie. De premie kan echter volledig of gedeeltelijk worden doorbelast aan de werknemer. De werkgever heeft dan een faciliterende rol en zelf geen of lagere premielasten.

  Offerte WIA-excedentverzekering