Preventietips

Tips ziekteverzuim en duurzame inzetbaarheid

Verzuimpreventie en duurzame inzetbaarheid lopen hand in hand. De belangrijkste vraag voor u is: hoe stimuleer je als werkgever duurzame inzetbaarheid? De adviseurs van verzuimroute.nl helpen u graag om verzuim te verlagen en vitaliteit te verhogen. Maak een afspraak voor een persoonlijk advies. Op deze pagina geven we alvast een paar tips.

Maak een afspraak

Verder kijken bij ziekteverzuim

Achter een ziekmelding kan heel wat meer schuil gaan dan alleen een medische kwaal. Spanningen op het werk bijvoorbeeld of problemen in de privésfeer. Het is belangrijk om verzuim niet als een geïsoleerd probleem te zien, maar juist te kijken naar de gehele organisatie en alle factoren die van invloed kunnen zijn op ziekteverzuim.

Verzuimbeleid dat past bij uw organisatie

Bedrijven moeten een goed beleid voor arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim opstellen en uitvoeren. Onderdeel daarvan is het verzuimprotocol.  In het protocol staan de spelregels die gelden bij ziekte, bijvoorbeeld over de ziekmelding of het contact met de arbodienst.

Werk samen met de werknemers

Bespreek duurzame inzetbaarheid met je werknemers. Bespreek bijvoorbeeld of de medewerker fit genoeg is om zijn huidige werk te doen, of hij nog steeds gemotiveerd is en of hij belangrijke kennis of vaardigheden mist. Stimuleer je werknemers om zich te blijven ontwikkelen, bijvoorbeeld met een  Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP). Een POP bevat concrete afspraken over de loopbaan van een werknemer. Het resultaat is onder andere een hogere motivatie en tevredenheid bij werknemers en minder ziekteverzuim.
Geef daarnaast uitleg over onderwerpen die de vitaliteit verhogen, zoals het belang van bewegen en juiste lichaamshouding tijdens het werk, van omgaan met werkstress en van juiste voeding. Laat de werknemers ook meedenken over de oplossingen.

Focus op preventie bij arbodienstverlening

Maatregelen voor preventie en spoedige re-integratie zijn heel belangrijk en het meest effectief als er een goede link is tussen de verzuimverzekering en de arbodienst. Goede arbodienstverlening is daarom net zo belangrijk als een passende ziekteverzuimverzekering. Uniek bij VMD Koster is dat we samen met nog elf verzekeringsadviseurs een eigen arbodienst hebben opgericht: NLG Arbo. Er is veel aandacht voor medewerkers gezond houden en uitval voorkomen.

Collectieve zorgverzekering helpt medewerkers gezond houden

Ook de collectieve zorgverzekering speelt een belangrijke rol bij verzuimpreventie. Zeker wanneer de werkgever stimuleert om ook aanvullend verzekerd te zijn voor bijvoorbeeld fysiotherapie. Verschillende zorgverzekeraars bieden als onderdeel van de collectieve zorgverzekering gezondheidsprogramma’s voor bedrijven.

Advies over de verzuimroute