Casemanager

Casemanager

Wij adviseren een arbodienst te kiezen met een casemanager Bij arbeidsongeschiktheid van een medewerker adviseert de casemanager over de mogelijkheden van werkhervatting. De casemanager legt contact met de werknemer, de bedrijfsarts, de arbeidsdeskundige of andere betrokken partijen.

Wet verbetering poortwachter

Ook de wettelijke verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter worden bewaakt door de casemanager. Dat betekent dat zowel werkgever als werknemer aan de verplichtingen voldoen. De eerste twee jaar van ziekte bij uw medewerkers is de casemanager er 100% voor u met een uitgebreid pakket aan diensten.

Offerte arbodienst