Re-integratieverslag

Re-integratieverslag

Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet verbetering poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt. Onderdeel van deze wet is de verplichting een re-integratieverslag op te stellen. Dit moet gebeuren in week 87 van de ziekte.

Wat staat er in het re-integratieverslag?

Beoordeling re-integratieverslag door het UWV

De zieke werknemer heeft het re-integratieverslag nodig voor de aanvraag van een WIA-uitkering. Zorg dat het re-integratieverslag compleet is. Ontbreekt er iets of is het niet voldoende uitgewerkt? Dan moet u na twee jaar ziekte het loon langer doorbetalen.