Bedrijfsarts

Bedrijfsarts

De werkgever is wettelijke verplicht om de bedrijfsarts in te schakelen voor begeleiding bij ziekteverzuim en arbeidsintegratie, periodiek gezondheidskundig onderzoek en het uitvoeren van aanstellingskeuringen. Verder wordt de bedrijfsarts ingeschakeld bij ziekteverzuimbeleid en preventie. Ook kan de bedrijfsarts worden ingeschakeld voor het toetsen van de risico-inventarisatie en -evaluatie. Bedrijfsartsen zijn onafhankelijk en hebben een beroepsgeheim.

Verschil tussen bedrijfsarts en arboarts

Een arboarts is een basisarts, zonder verdere specialisatie. Een bedrijfsarts heeft na zijn basisopleiding nog een vierjarige medische specialisatie gevolgd. Bovendien moet een bedrijfsarts zich na deze opleiding nog elke vijf jaar opnieuw registreren in het BIG-register. Hiervoor moet hij voldoen aan bepaalde vereisten op het gebied van nascholing en kwaliteitsborging. Een werkgever kan in het BIG-register nazoeken of een arts een bedrijfsarts is. In dit register staat dan dat de betreffende arts het specialisme arbeid en gezondheid – bedrijfsgeneeskunde heeft.

Samenwerking casemanager en bedrijfsarts

In principe mag alleen de bedrijfsarts de beoordeling van een zieke werknemer (tool) en de verzuimbegeleiding op zich nemen. Hij kan bepaalde taken wel delegeren. De arboarts of casemanager mag deze taken echter alleen uitvoeren onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts. Wij adviseren een arbodienst te kiezen met een casemanager. Die casemanager zorgt ervoor dat de bedrijfsarts op het juiste moment wordt ingeschakeld, maar dat het proces van herstel en re-integratie zo goed mogelijk verloopt.

Advies arbodienst