Ziekteverzuim

Ziekteverzuim

Het verzuimpercentage in Nederland ligt al jaren rond de 4 procent. Dat houdt in dat gemiddeld per dag 1 op de 25 werknemers ziek is. En dat betekent ook dat een fulltime werknemer gemiddeld 10 werkdagen per jaar ziek is. Daarom moet een goed verzuimbeleid voor ieder bedrijf met personeel een hoge prioriteit hebben.

Ziekteverzuim en de verzuimroute

Vaak is bij bedrijven niet duidelijk wat ze moeten, mogen en kunnen doen als het gaat om ziekte bij medewerkers. Daardoor blijven kansen onbenut om werknemers aan het werk te houden of terug te laten keren. De kosten zijn daarom vaak ook onnodig hoog. De adviseurs van verzuimroute.nl helpen u daarom graag.

Advies over de verzuimroute

Kosten loondoorbetaling ziekteverzuim

U bent wettelijk verplicht het loon van zieke medewerkers (gedeeltelijk) door te betalen. Dit betekent een finacieel risico voor uw bedrijf. Dit risico kunt u verzekeren met de verzuimverzekering.

Offerte verzuimverzekering