Menu

Is uw verzuimbeleid bedacht op het Corona-virus?

woensdag 26 februari 2020

Is uw verzuimbeleid bedacht op het Corona-virus?

Het Corona-virus is wereldwijd een groot probleem. Heeft u als werkgever een protocol klaarliggen voor als uw medewerkers worden besmet met het Corona-virus? Welke maatregelen kunt u op voorhand treffen?

Bewustzijn verhogen en verspreiding voorkomen

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet bent u verplicht doeltreffende maatregelen te nemen ter voorkoming van gevaar voor de gezondheid van uw personeel. Als werkgever kunt u maatregelen treffen om de bewustzijn van medewerkers te verhogen en verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen. Welke maatregelen u treft, is natuurlijk afhankelijk van de werkzaamheden binnen uw organisatie.

Vakantie van personeel

Mede door de voorjaarsvakantie kunnen medewerkers op vakantie gaan of zijn (geweest) in het buitenland. Wijs uw medewerkers op de reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook als zij niet naar de risicogebieden zijn geweest, moet goed in de gaten worden gehouden of zij griepverschijnselen krijgen.

Werkomstandigheden

Zorg voor schone werkplekken en goede ventilatie. Dit geldt in het bijzonder voor de gezamenlijke ruimtes, zoals de kantine of overlegkamers. Ook de deurklinken en printers verdienen extra aandacht. Als uw personeel veel onderweg is of veel klantcontact heeft, benadruk dan de zorg voor goede persoonlijke hygiëne. Regelmatig handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog en ontsmettingsgel kunnen hier aan bijdragen.

Wat als een medewerker ziek wordt?

Als dan toch een medewerker vermoedelijk besmet is met het Corona-virus, is het belangrijk dat er een duidelijk protocol is. Natuurlijk gelden de normale regels bij ziekte, zoals de loondoorbetalingsplicht, maar de aanpak verdient speciale aandacht. Bij een vermoeden is het belangrijk dat de medewerker niet op het werk verschijnt, maar ook niet wordt ingepland voor een afspraak op kantoor bij de bedrijfsarts. Laat de betreffende medewerker telefonisch contact opnemen met de huisarts. Maak de situatie ook kenbaar bij de arbodienst en bespreek de vervolgstappen.

Andersom kunt u er op vertrouwen dat u wordt geïnformeerd door de bedrijfsarts als sprake is van een infectieziekte bij een medewerker die de gezondheid van andere medewerkers in gevaar kan brengen. Hoort u daar niks over, dan kunt u ervan uitgaan dat uw medewerkers gewoon zijn geveld door de griep of verkoudheid.

Ondersteuning bij het verzuimbeleid

In het verzuimbeleid van uw organisatie moet ook worden nagedacht over dit soort situaties, ondanks het feit dat ze niet vaak voorkomen. Zoekt u ondersteuning in het juiste verzuimbeleid in uw organisatie? Neem dan contact op met onze adviseurs. Wij helpen u graag!

Contactformulier

Aanvinken

©2021 verzuimroute.com