Menu

Compensatie transitievergoeding bij langdurige ziekte

dinsdag 31 maart 2020

Compensatie voor een betaalde transitievergoeding bij langdurige ziekte

Heeft u op of na 1 juli 2015 een transitievergoeding betaald bij ontslag van een langdurig zieke werknemer? Dan komt u in aanmerking voor de Regeling Compensatie Transitievergoeding. Met ingang van 1 april 2020 kunt u een aanvraag indienen bij het UWV.

Waarom wordt deze compensatieregeling ingevoerd?

Als werkgever bent u verplicht het loon twee jaar door te betalen bij ziekte. Vervolgens is bij ontslag wegens langdurige ziekte een transitievergoeding verschuldigd. Met de compensatieregeling worden werkgevers tegemoet gekomen in de kosten van een zieke werknemer. Tegelijkertijd voorkomt de regeling dat werknemers in onzekerheid blijven. De betaling van de transitievergoeding kan werkgevers ervan weerhouden het dienstverband te beëindigen.

Wat zijn de voorwaarden?

De compensatieregeling is van toepassing als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • De zieke medewerker was op of na 1 juli 2015 twee jaar ziek.
  • De zieke medewerker is ontslagen wegens langdurige ziekte.
  • De zieke medewerker had op grond van de wet recht op een transitievergoeding.
  • U heeft de transitievergoeding uitbetaald aan de zieke medewerker.

Bewijs aanleveren dat u voldoet aan de voorwaarden

U moet kunnen aantonen dat u voldoet aan bovenstaande voorwaarden. Verzamel alle stukken met betrekking tot ontslag, zoals de ontslagvergunning van het UWV, de ontbindingsbeschikking van de rechter of de vaststellingsovereenkomst. Ook heeft u de gegevens nodig die zijn gebruikt om de transitievergoeding vast te stellen, zoals het bruto maandsalaris en de lengte van het dienstverband. Ten slotte moet u kunnen bewijzen dat de transitievergoeding is uitbetaald, door bijvoorbeeld een bankafschrift.

Wat is de hoogte van de compensatie?

Bij het bepalen van de hoogte van de compensatie wordt gekeken naar de transitievergoeding die uitbetaald is en de transitievergoeding waar de werknemer recht op had. De compensatie zal nooit meer bedragen dan is uitbetaald. Vaak valt de compensatie lager uit. Dat komt omdat de volgende onderdelen niet worden vergoed:

  • Opgebouwde transitievergoeding in de periode van onvoldoende re-integratie inspanningen (loonsanctie).
  • Opgebouwde transitievergoeding in de periode dat het dienstverband slapend in stand is gehouden.
  • Werkgeverspremies worden niet vergoed.

Ook wordt de wettelijke rente niet gecompenseerd.

Aanvragen van de compensatie betaalde transitievergoeding

U vraagt de compensatie aan via het werkgeversportaal van het UWV. Als de transitievergoeding volledig is betaald vóór 1 april 2020, kunt u de aanvraag indienen tot en met 30 september 2020. Als de transitievergoeding volledig is betaald op of na 1 april 2020, kunt u de aanvraag binnen zes maanden na betaling indienen.

Wanneer wordt de compensatie uitgekeerd?

Als de periode van twee jaar ziekte is geëindigd voor 1 april 2020, neemt het UWV binnen 26 weken na het indienen van uw aanvraag een beslissing. Als de periode van twee jaar ziekte is geëindigd op of na 1 april 2020, neemt het UWV binnen acht weken na het indienen van uw aanvraag een beslissing. Als er recht is op compensatie, wordt dit binnen zes weken na de beslissing betaald.

Advies over de Regeling Compensatie Transitievergoeding

Ons advies is om eventueel lopende slapende dienstverbanden met het oog op goed werkgeverschap te beëindigen. U voorkomt dan hoge extra kosten. Heeft u vragen over de regeling compensatie transitievergoeding, neem dan contact op met de adviseurs van verzuimroute.nl.

Aanvraag telefonisch adviesgesprek

©2021 verzuimroute.com