Menu

Voorkom onnodig ziekteverzuim met goed thuiswerkbeleid

woensdag 15 april 2020

Voorkom onnodig ziekteverzuim met goed thuiswerkbeleid

Werken ook bij uw organisatie veel medewerkers thuis? Hoe gaat u als werkgever hiermee om? Het is verstandig een goed thuiswerkbeleid te ontwikkelen. Daarmee voorkomt u onnodig verzuim. Want de sociale isolatie, de drukte van kinderen de hele dag in huis en de zorgen om het virus kunnen leiden tot spanningen bij uw medewerkers.

Creëer een gezonde en veilige werkomgeving

Als werkgever moet u zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving voor uw medewerkers. Deze verantwoordelijkheid geldt ook voor de thuiswerkplek:

  • Zorg dat uw medewerkers de apparaten en spullen hebben om thuis hun werk normaal te kunnen verrichten. Bijvoorbeeld een laptop met benodigde (internet)kabels.
  • Zorg dat uw medewerkers in een veilige omgeving zitten waar geen klachten kunnen ontstaan. Denk hierbij aan een ergonomisch ingerichte werkplek met een tafel en (bureau)stoel. Werken in de juiste houding verkleint de kans op gezondheidsklachten.
  • Zorg dat uw medewerkers pauzes nemen en niet te lang doorwerken. Volg hierbij de regels rondom de arbeids- en rusttijden.

Invloed uitoefenen op werkomstandigheden

Op kantoor merkt u het direct als een medewerker werkt in een ongezonde houding, overloopt in het werk of doorwerkt tijdens de lunchpauze. Op welke manier signaleert u zaken nu? En hoe houdt u de teamspirit goed?

  • Ga na of uw medewerkers de juiste spullen hebben om hun werk uit te oefenen. Vraag ook naar de inrichting van hun werkplek en bespreek risico’s. Uw arbodienst kan u hierin adviseren.
  • Bespreek de balans tussen werk en privé. Veel medewerkers hebben de zorg voor naasten of het lesgeven aan kinderen er op hun bordje bij gekregen. Dit kan zorgen voor afleiding en extra spanningen. Vakantieverlof, bijzonder verlof of afspraken over werkdagen en -tijden kunnen hier uitkomst bieden. Maak duidelijke afspraken en evalueer regelmatig.
  • Houd in de gaten of medewerkers langer doorwerken of pauzes overslaan. Zodra mailtjes laat op de avond worden verstuurd of de (werk)groepsapp iedere dag overloopt met berichten, zijn dit signalen om actie op te ondernemen.
  • Voorkom sociale isolatie. Bel of videochat dagelijks met medewerkers en probeer het teamgevoel vast te houden door online vergaderingen op regelmatige basis in te plannen.
  • Informeer uw medewerkers over de situatie met de laatste updates en positieve (organisatie)nieuwtjes. Stimuleer het creëren van routine in een werkdag en het in beweging blijven om de fysieke en mentale gezondheid te bevorderen.

Blijf het thuiswerkbeleid (door)ontwikkelen

Hoewel thuiswerken bij veel organisaties inmiddels geen uitzondering meer is, was geen enkele organisatie voorbereid op de huidige situatie. Gezien het dringende advies vanuit de overheid, kan worden gesteld dat de algemene veiligheid en gezondheid op dit moment voorgaan. Dit doet echter niets af aan uw zorgplicht. Als niet wordt voldaan aan de verplichtingen die voortvloeien uit Arbowetgeving, kan de Inspectie SZW een boete opleggen. In deze rare tijd wordt natuurlijk wel rekening gehouden met het feit dat u niet direct alles op orde heeft, zolang u maar werkt aan het vormgeven van het thuiswerkbeleid.

Voorkom onnodig ziekteverzuim door goed thuiswerkbeleid

Voorkom gezondheidsklachten bij uw medewerkers door een gezonde thuiswerkplek te faciliteren, intensief contact te houden en afspraken te maken. Zoekt u ondersteuning in het juiste verzuimbeleid in uw organisatie? Neem dan contact op met onze adviseurs. Wij helpen u graag! 

©2021 verzuimroute.com