Menu

Andere regels loondoorbetaling en re-integratie bij zieke AOW'er

vrijdag 2 april 2021

Andere regels loondoorbetaling en re-integratie bij zieke AOW'er

Nederlanders leven langer en meestal ook lang in goede gezondheid. Niet zo gek dus dat steeds meer AOW’ers willen doorwerken. Heeft u een AOW'er in dienst? Dan is het belangrijk om te weten dat voor deze medewerkers andere regels gelden als zij ziek worden.

13 weken loondoorbetaling

De loondoorbetalingsverplichting van 2 jaar geldt niet voor medewerkers die de AOW-leeftijd hebben bereikt. U betaalt in dit geval 13 weken het loon door. Medewerkers die na de AOW-leeftijd doorwerken, vallen vaak niet onder de dekking van de verzuimverzekering.

13 weken re-integreren

Ook de inspanningsverplichtingen rondom re-integratie zijn anders. Samen met de zieke medewerker kijkt u naar de mogelijkheden om zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen in de eigen organisatie. De arbodienst ondersteunt hierbij. U moet net als bij andere medewerkers maatregelen nemen die ervoor zorgen dat de zieke medewerker eigen of ander passend werk kan doen. Maar u hoeft geen passend werk te zoeken bij een andere organisatie. Ook hoeft u geen plan van aanpak voor de re-integratie op te stellen.

Contract arbodienst ook voor AOW'er

Een arbodienst ondersteunt uw organisatie in het voeren van beleid voor goede arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim. Uw arbodienst helpt u ook bij preventie en het uitvoeren van het wettelijke recht van medewerkers op een Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO) of Preventie Medisch Onderzoek (PMO).

Het tarief van het contract met uw arbodienst wordt vaak per medewerker in rekening gebracht. Dit geldt ook voor de medewerkers die doorwerken na het bereiken van de AOW-leeftijd. Juist ook bij deze medewerkers geldt dat het belangrijk is aandacht te blijven houden voor een gezonde levensloop. Oftewel aandacht voor een gezonde leefstijl en goede werkomstandigheden.

Na 13 weken

Na 13 weken heeft u geen re-integratieverplichtingen meer, stopt de loondoorbetaling en is het opzegverbod bij ziekte niet meer van toepassing. Uiteraard kunt u er voor kiezen om uw medewerker in dienst te houden en het loon vrijwillig door te betalen. 

Wijzigen naar 6 weken

Per 1 april 2021 zou de termijn van 13 weken worden teruggebracht naar 6 weken. Deze datum is doorgeschoven naar 1 januari 2022. Per 1 januari 2022 heeft u voor medewerkers die doorwerken na de AOW-leeftijd en ziek worden, nog verplichtingen gedurende 6 weken.

Verzuim aanpakken samen met verzuimroute.nl

Zorg ervoor dat uw medewerkers tijdens hun hele werkleven gezond en inzetbaar blijven. Onze verzuimspecialisten denken graag mee hoe u dit in uw organisatie kunt verwezenlijken.

Stel uw vraag aan onze specialisten

©2021 verzuimroute.com