Arbobeleid slechts bij 1 op de 3 bedrijven op orde

Arbobeleid slechts bij 1 op de 3 bedrijven op orde

Vrijdag 24 januari 2020

Arbobeleid slechts bij 1 op de 3 bedrijven op orde

Een nieuw jaar dus een mooi moment om stil te staan bij het arbobeleid van uw organisatie. Heeft u uw arbobeleid op orde? Bent u bijvoorbeeld voorbereid op de nieuwe verplichtingen van de Wet Arbeidsmarkt in Balans?

Arbo in bedrijf

In het monitoronderzoek Arbo in bedrijf bekijkt de Inspectie SZW iedere twee jaar hoe werkgevers in Nederland de Arbeidsomstandighedenwet naleven. In 2018 voldeed slechts 33% van de bedrijven aan de vier belangrijkste kernbepalingen van deze wet:

  1. RI&E
  2. Bedrijfshulpverlening
  3. Preventiemedewerker
  4. Contract arbodienstverlening

De 33% is al meer dan in 2016, toen slechts 27% van de bedrijven hieraan voldeed, maar de score is nog steeds erg laag. Reden genoeg om deze vier kernbepalingen nogmaals onder de aandacht te brengen.

Risico Inventarisatie & Evaluatie

In de RI&E worden de risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn binnen de organisatie in kaart gebracht. Deze risico's worden geprioriteerd en geëvalueerd. Vervolgens worden er maatregelen bedacht en uitgevoerd om deze risico's te beperken. Met een RI&E wordt u als werkgever bewust van de risico's en kunt u aan arbeid gerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum beperken.

Goed werkgeverschap en RI&E

Goed werkgeverschap is nauw verbonden met RI&E. Het brengt met zich mee dat u als werkgever moet zorgen voor een behoorlijke verzekering voor werknemers die tijdens werkzaamheden betrokken kunnen raken bij een ongeval. Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor uw organisatie en wat u niet over het hoofd moet zien? Neem eens contact op met onze adviseurs.

Contactformulier  

Bedrijfshulpverlening en preventiemedewerkers

In iedere organisatie moeten één of meer bedrijfshulpverleners (BHV'ers) aanwezig zijn, die adequate hulp kunnen bieden bij incidenten. Daarnaast moet iedere organisatie ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben, die maatregelen kan uitvoeren gericht op de veiligheid en gezondheid van de werknemers. Bij een organisatie met minder dan 25 werknemers mag de werkgever deze rol ook zelf vervullen.

Contract arbodienstverlener

Sinds 1 juli 2017 moet u als werkgever een basiscontract met een arbodienstverlener hebben. In het basiscontract staat bij welke taken een arbodienstverlener ondersteuning biedt. Het staat de werkgever daarnaast vrij om, in overleg met zijn werknemers en de arbodienstverleners, meer taken op te nemen: het basispluscontract. Met het basispluscontract kan de effectiviteit van de dienstverlening worden vergroot.

Advies bij keuze arbodienstverlener

Gezien de rol van de arbodienstverlener in het arbobeleid in uw organisatie, is prettig contact erg belangrijk. Daarnaast moet de manier van werken passen bij uw organisatie. Kennis van zaken is natuurlijk een vereiste. Maar hoe vindt u de juiste partij? Bijvoorbeeld door een offerte bij verzuimroute.nl aan te vragen. Wij zoeken voor uw organisatie de beste oplossing.

Offerte arbodienstverlening

Bespreek het arbobeleid met uw medewerkers

Het is belangrijk dat u minimaal voldoet aan deze vier kernbepalingen. Daarnaast is het aan te raden de werknemers zoveel mogelijk te betrekken bij het arbobeleid en het bespreekbaar te maken.

Advies over het arbobeleid

Wilt u sparren over de risico's binnen uw organisatie? Zoekt u ondersteuning in het juiste verzuimbeleid in uw organisatie? Neem dan contact op met onze adviseurs. Wij helpen u graag.

Afspraak advies over arbobeleid