Een rookvrije organisatie

Een rookvrije organisatie

Dinsdag 5 januari 2021

Een rookvrije organisatie

Het is algemeen bekend dat roken slecht is voor onze gezondheid. Toch rookt ongeveer 20% van de Nederlandse werknemers. Wat kunt u doen als werkgever om een rookvrije organisatie te bevorderen?

Creëren van een veilige en gezonde werkomgeving

Als werkgever zorgt u voor een gezonde en veilige werkomgeving. Zo heeft iedere werknemer het recht op een rookvrije werkplek. Uitgezonderd zijn speciale rookruimtes en buiten in de open lucht.

Als werkgever heeft u instructierecht en kunt u regels omtrent het roken opstellen. Tijdens pauzes is het echter eigen tijd van de medewerker. Dat betekent dat de medewerker bijvoorbeeld vrij is om buiten te gaan roken. U bent niet verplicht om rokers tijdens werktijd extra rookpauzes te geven.

Effecten roken op productiviteit werknemers

Het inzetten op een rookvrije organisatie heeft een positieve invloed op de gezondheid van uw medewerkers. Men heeft meer energie, de ademhaling verbetert, slaapt beter en herstelt ook sneller. Oftewel de medewerker is vitaler. Daarnaast kan het voor uw organisatie ook financieel het een en ander opleveren:

  • Rokers nemen 8 tot 30 minuten aan extra rookpauze per dag. Bij een fulltime dienstverband loopt dit op tot 18 werkdagen per jaar!
  • Rokers melden zich gemiddeld 2,89 dagen per jaar meer ziek dan niet-rokers.
  • Rokers zijn gemiddeld bijna 4% minder productief dan niet-rokers.

Rookvrije organisatie realiseren

Vanuit de maatschappij komt er steeds meer begrip en draagvlak voor tabaksontmoedigende maatregelen. Maar ook u als werkgever kunt nadenken over het volledig rookvrij maken van uw organisatie.

  • Stel rook(vrij)beleid op met duidelijke afspraken. Zorg voor steun van het volledige managementteam en betrek bij de uitwerking ook rokers.
  • Maak het thema niet te zwaar, maar maak het wel bespreekbaar.
  • Wijs een plek aan waar roken eventueel is toegestaan (dus niet voor de deur).
  • Maak afspraken over de frequenties van rookpauzes.
  • Hanteer voor e-sigaretten dezelfde regels.
  • Breng initiatieven, zoals stoptober, onder de aandacht.
  • Bied hulp en begeleiding, bijvoorbeeld met programma’s voor coaching, leefstijl of stoppen met roken.

Voorkomen dat werknemers opnieuw beginnen met roken

Het realiseren van een rookvrije organisatie is een continu proces. 90% van de mensen die stoppen met roken, beginnen namelijk binnen een jaar opnieuw met roken. De juiste beweegredenen, de juiste begeleiding en effectieve hulpmiddelen kunnen daar verandering in brengen.

Toekomstige wetgeving

Komende jaren worden de regels rondom roken verder aangescherpt. Het is een maatschappelijk doel om roken zo min mogelijk te promoten. Wetgeving om rookruimtes in alle sectoren te sluiten is in voorbereiding.

Advies over een rookvrije organisatie en verzuimbeleid

Wilt u de vitaliteit van uw personeel bevorderen en ziekteverzuim verminderen? Vergeet dan niet het rook(vrij)beleid op de werkvloer! Aandacht geven aan duurzame inzetbaarheid levert veel voordeel op. Wij lichten het graag eens persoonlijk aan u toe. Vul daarom het contactformulier in om een afspraak te maken of bel 0172 82 00 24.

Contactformulier advies verzuimbeleid