Ziekteverzuim verzekeren met de VOV

Ziekteverzuim verzekeren met de VOV

Maandag 25 september 2023

Ziekteverzuim verzekeren met de VOV

Eén op de vier jonge werkenden tussen 18 en 34 jaar heeft te maken met burn-outklachten als gevolg van werk. Dat blijkt uit cijfers van TNO en het CBS. Steeds meer ondernemers sluiten daarom een verzuimverzekering af. Hiermee beschermen zij zich tegen de financiële risico’s bij langdurig ziekteverzuim. Vooral de MKB verzuim-ontzorg-verzekering (VOV) is aan een opmars bezig.

Advies VOV

Overstappen naar de VOV moet op tijd geregeld zijn

Cijfers van verzekeraars laten zien dat het aantal aanvragen voor de MKB verzuim-ontzorgverzekering (VOV) met 146% is toegenomen in een jaar tijd. De VOV is interessant omdat het twee belangrijke oplossingen biedt:

  1. Het financiële risico van ziekteverzuim minimaliseren
  2. Professionele ondersteuning bij het volledige traject

Bij de keuze om over te stappen, is het van belang om tijdig actie te ondernemen. Want veel verzekeraars werken samen met geselecteerde arbodienstverleners. Dit kan betekenen dat het huidige contract moet worden beëindigd. Voor het huidige contract met de arbodienst geldt een opzegtermijn van drie maanden. Het contact moet dus vóór 1 oktober opgezegd zijn. Door een pro-forma opzegging te doen, geeft u zichzelf meer ruimte.

Pro forma contract arbodienst opzeggen

Een pro forma opzegging betekent dat u uw contract opzegt met inachtneming van de contractuele opzegtermijn. Maar u behoudt het recht om het contract aan het einde van de looptijd toch weer te verlengen. Wij kunnen u helpen met de pro forma opzegging.

VOV is Poortwachterproof

De VOV is bij uitstek geschikt voor werkgevers met 2 tot 75 mensen in dienst. De verzekering vangt het financiële risico van ziekte op en gecertificeerde professionals nemen de re-integratie- en andere verplichtingen van de werkgever over. De VOV is Poortwachterproof: als ondernemers de adviezen van de professional opvolgen, kunnen ze niet meer geconfronteerd worden met onverwachte loonsancties. Dat risico ligt dan bij de verzekeraar.

Offerte VOV