Menu

Frequent verzuim

Kortdurend verzuim kan andere oorzaken hebben dan een ziekte. Bijvoorbeeld: een fragiel gestel, werkstress, een conflict op het werk, motivatieproblemen of privéproblemen. In die gevallen bestaat het risico dat een werknemer zich vaker ziek meldt. Dit heet frequent kortdurend ziekteverzuim.

Frequent kortdurend ziekteverzuim leidt tot langdurig verzuim

Onderzoek heeft aangetoond dat deze vorm van verzuim vaak leidt tot langdurig verzuim. Het is daarom zaak dit tijdig te signaleren, de oorzaken op te sporen en maatregelen te nemen. Als meerdere werknemers binnen een afdeling zich geregeld ziek melden, kan dit bijvoorbeeld duiden op een slechte werksfeer.

Verschillende vormen verzuim

©2021 verzuimroute.com