Menu

Privacy werknemer

Medische gegevens van zieke werknemers mogen niet bij een werkgever komen. Ook mogen zieke werknemers zich niet onder druk gezet voelen om te gaan spreken over privacygevoelige onderwerpen. Wat mag een werkgever wel vragen?

 • Het telefoonnummer en (verpleeg)adres.
 • De vermoedelijke duur van het verzuim.
 • De lopende afspraken en werkzaamheden.
 • Of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt.
 • Of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval.
 • Of er sprake is van een verkeersongeval waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken is, in verband met het verhalen van loonkosten op deze derde (regresmogelijkheid).

Welke gegevens moet de arbodienst of bedrijfsarts verzamelen?

 • Relevante medische en sociale gegevens die nodig zijn om een goed oordeel te kunnen vormen over de arbeidsongeschiktheid, verzuimbegeleiding en re-integratie.
 • Medische gegevens van de behandelend arts over de werknemer, mits de werknemer daarvoor schriftelijk toestemming geeft.

Welke gegevens mogen gedeeld worden door arbodienst of bedrijfsarts?

Een bedrijfsarts of arbodienst mag bij ziekteverzuimbegeleiding alleen die informatie verschaffen aan een werkgever die deze nodig heeft om een beslissing te nemen over loondoorbetaling, verzuimbegeleiding en re-integratie:

 • De werkzaamheden waartoe de werknemer niet meer of nog wel in staat is (functionele beperkingen, restmogelijkheden en implicaties voor het soort werk dat de werknemer nog kan doen).
 • De verwachte duur van het verzuim.
 • De mate van arbeidsongeschiktheid van de werknemer.
 • Adviezen over aanpassingen, werkvoorzieningen of interventies die de werkgever voor de re-integratie moet treffen.

Welke gegevens mag de werkgever vastleggen?

 • Gegevens die hij heeft gekregen van de bedrijfsarts of arbodienst.
 • Gegevens over hoe vaak en lang een werknemer ziek is ten behoeve van de loondoorbetaling en het maken van verzuimoverzichten.
 • Alleen in uitzonderlijke situaties gegevens over de gezondheid van de werknemer. Bijvoorbeeld als het belangrijk is dat zijn collega’s passend kunnen reageren bij een epileptische aanval of suikerziekte.

Welke gegevens mag de werkgever niet vragen en/of vastleggen?

 • (Spontaan vertelde) oorzaak van het verzuim.
 • Eigen waarnemingen over de gezondheidstoestand van de werknemer.
 • Informatie over therapieën.
 • Afspraken met artsen, therapeuten of begeleiders.
 • Problemen uit het verleden of uit de privésfeer.

Bedrijfsartsen altijd gebonden aan privacyregels

Het is duidelijk: een bedrijfsarts mag geen medische informatie doorsturen naar de werkgever. Er zijn geen uitzonderingen op deze regel. Het enige wat een bedrijfsarts wél doorgeeft aan de werkgever zijn wat zijn de beperkingen, wat zijn de mogelijkheden, en hoe lang kan het gaan duren. En als het een goede bedrijfsarts is, dan kan deze ook nog adviezen geven over hoe werkgever eventueel een de re-integratie zou kunnen bespoedigen, als dat van toepassing is. Maar meer dus niet.

Advies over ziekteverzuim

©2021 verzuimroute.com